MUSIKEN

I ett av verksamhetens rum bor den förtrollande musiken och instrumenten.


Klassisk musik berör, förtrollar, inspirerar, stimulerar hjärnan, ökar koncentrationen och ger kraft!

Vi har kompositör-tema där vi gör musikaliska äventyr genom olika århundraden då kompositörerna levde. 

Barnen får kunskap ur ett historiskt perspektiv om hur kompositörerna växte upp och om människors livsvillkor genom tiderna.


Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, Gustav Mahler,  Frederic Chopin, Franz Liszt och Igor Stravinskij är några av de kompositörer barnen kommer möta. Vi möter även nutida kompositörer. 

 

Som en följd av omfattande forskning, runt om i världen, har den klassiska musikens stärkande förmåga blivit erkänd.

Den klassiska musiken stimulerar inlärning, det vill säga förbättrar intellektuella färdigheter.
Ett känt exempel är Albert Einstein, han spelade violin och ansåg att det hjälpte hans undermedvetna sinnen att lösa problematik av olika slag.


Vid University of California i USA gjordes i början av 1990-talet en studie på en grupp studenter.

Inför en skrivning delades de in i tre grupper. En grupp fick lyssna på Mozart, en på blandade ljud och ljudbandsberättelser och den sista grupp fick sitta i ett helt tyst rum.

Den grupp som lyssnat på klassisk musik uppvisade de bästa resultaten på skrivningen och hade en väsentligt högre prestationsförmåga.


Ett annat forskningsprojekt visade att förskolebarn som fick extraundervisning där de lärde sig spela piano, lärde sig matematik mycket snabbare än barn som fick extraundervisning med datorer.


Hos oss har barnen tillgång till olika instrument och ges möjlighet att lära sig spela. 


Vi kommer arrangera konserter både med och för barnen.
 
___
 
På Klockaregården arrangeras även en rad olika konserter som är öppna för allmänheten.
Läs mer på webbsidan Musik i Klockaregården.
 

På Klockaregården hålls olika konserter med stor variation och med slagverk som genomgående tema.