OM OSS

Johan Bridger

VD och huvudman

Bridgers Akademi

Stina Bridger

Pedagogiskt ansvarig


Bridgers akademi har pedagogisk omsorg för barn 1 - 6 år och ligger naturskönt i byn Norra Mellby

Bridgers Akademi

Kort om verksamheten: Pedagogisk omsorg för barn 1-12 år.

Hjärtligt välkomna till oss på Bridgers Akademi!


Vi finns på Klockaregården i natursköna och rogivande Norra Mellby.


Verksamheten är en pedagogisk omsorg med 25 platser för barn i åldern 1-12 år. 

 

Våra öppettider är 6.00-18.30 (19.00 vid behov). 


Hos oss får barnen en lugn, stimulerande och glädjefylld lärmiljö som främjar ett livslångt lärande. 


Vi möter varje barn utifrån deras egna förutsättningar.


Inne i huset har barnen 300 kvm att röra sig på. 


Utomhus finns en inhägnad grön trädgårdsmiljö med lekplats som är ungefär 2300 kvm.


Förskolans läroplan (Lpfö 18), barnkonventionen samt gällande skollag är våra styrdokument.

 

Barnomsorgsavgiften beräknas på samma sätt hos oss som i Hässleholms kommun. Vi tillämpar även komunens regler vid uppsägning av plats med 2 månader från det datum då platsen sägs upp hos oss. Varmt välkomna till oss i Norra Mellby!

Johan Bridger

VD och Huvudman

Efter estetiska programmet på gymnasiet studerade jag slagverk vid Musikhögskolan i Malmö och vid Northwestern University i Chicago.

Jag spelar en mångsidig repertoar från J. S. Bach till nyskriven och samtida konstmusik. 


Av alla slagverksinstrument jag spelar är huvudinstrumentet marimba.


Marimban är som en jättexylofon på 3 meter, gjord av rosenträ med en otroligt vacker klang.


Jag ger inte bara konserter, utan även föreläsningar på skolor i Sverige och runt om i världen.


Jag undervisar kontinuerligt på Syddansk Musikkonservatorium i Odense, Musikhögskolan i Malmö och Sundsgårdens folkhögskola.


Under min karriär har jag fått äran att vinna Solistpriset 2004.

Samma år vann jag även första pris i Belgium International Marimba Duo Competition och debuterade på Wigmore Hall i London och på PASIC i USA. 

Sedan dess har jag spelat som solist med ett flertal svenska och utländska orkestrar runt om i Europa, Asien och Nordamerika, bland annat i Carnegie Hall i New York. 

Jag har även medverkat som solist i Sveriges Radio P2 och SVT vid flera tillfällen och bjuds regelbundet in till festivaler runt om i världen. 


Solisten - klassisk musik för 2000-talets barn.

Under 2014 tackade jag ja till att bli en av solisterna i Musik i Syds utvecklingsprojekt och föreställning Solisten - Klassisk musik för 2000-talets barn.


Projektets och föreställningens syfte var att presentera världsturnerande solister för elever i deras klassrum med fokus på de känslor och inre bilder som musiken väcker.

Det har även skrivits en bok om Solisten där man kan ta del av aktuell forskning om klassisk musik och barn. I boken finns psykologiprofessor Alf Gabrielssons analys av sammanlagt 300 enkäter där de barn som sett föreställningen kommit till tals.

I skrivande stund har närmre 7000 barn fått ta del av föreställningen på skolor runt om i Sverige. 


Under projektets gång fick jag en allt större längtan att starta en egen verksamhet med Bridgerpedagogiken, som min fru Stina är upphovsmakaren till, för barn i de yngre åldrarna. Klassisk musik är en del av pedagogiken. 


När vi flyttade till byn Norra Mellby (nära Sösdala) år 2020 upplevde vi att det var en by med välkomnande människor och en stor entreprenörsanda.

En plats man vill stanna kvar på.


Vi blev lyckliga ägare till den rymliga Klockaregården i Norra Mellby - och då kändes platsen för etablerande av barnverksamheten given. 

Här bodde den berömde tonsättaren Otto Lindblad, under sin tid som klockare i Norra Mellby, från 1847-1864.

Det är därför ett stort privilegium att få göra Bridgers Akademi till en del av en närmre 200 årig musik- och kulturhistoria.
 

Stina Bridger

Pedagogiskt ansvarig

Efter barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet studerade jag montessoripedagogik och senare skoljuridik och myndighetsutövning samt skolledarskap på rektorsprogrammet.


Jag har arbetat som pedagog inom förskolans värld i 27 år, varav 9 år som förskolechef, och jag arbetar heltid i verksamheten med era barn.


Utifrån min erfarenhet är grunden till ett framgångsrikt lärande att barnen känner sig sedda, älskade och trygga.

En annan grundpelare är att ha en tydlig värdegrund med ömsesidig respekt och tillit för varandra och miljön vi lever i.


Med rätt pedagoger så fungerar alla barn.


Det handlar om förmågan att se, identifiera och instinktivt möta barnets behov, vara tydlig och att arbeta med sitt hjärta. 


Vi måste ha ett öppet och flexibelt sinne och möta alla barn utifrån deras olika förutsättningar. Det är en utmaning, eftersom det innebär att man måste utmana sig själv hela tiden och våga gå utanför ramarna för sin trygghetszon.

Men det ger alltid framgång. 


Bemöter vi barnen med nyfikenhet, entusiasm och en källa till att vidga våra egna vyer når vi framgångsrika resultat.


Parallellt med mitt arbete inom förskola har jag under många år varit verksam som familjehem till barn som levt under mycket svåra förhållanden, coach till elever som tappat fotfästet och även deltagit som sakkunnig vid familjerådslag och som stödperson i brottsmål till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 


Jag har alltid varit aktiv inom idrott och hälsa. I min ungdom var jag aktiv inom ridsport, fotboll, friidrott och gymnastik. I vuxen ålder har jag varit fotbollstränare i många år och även gymnastikledare för flickor i åldern 10-14 år. 


Musik är en stor passion och den har alltid haft en betydande plats i mitt liv. Jag är uppväxt i en musikerfamilj, spelade dragspel under större delen av min uppväxt och sjöng i barnkör. Idag är jag aktiv i Otto Lindbladkören i Sösdala.