INOMHUS

Ordningen i rummen med var sak på sin plats skapar trygghet hos barnet och ligger till grund för att barnet ska bygga upp sin inre ordning och intelligens.


Friheten att själv välja aktivitet ger barnen utrymme att stimulera sin upptäckarglädje, kreativitet och naturliga nyfikenhet.

De är fria att själva röra sig som de vill i husets vrår.


Friheten begränsas av det som sårar, irriterar andra eller förstör miljön.

Barnen ges stor frihet att utveckla sociala relationer till varandra utan den vuxnes inblandning.


Genom att utgå från olika sagor som barnen känner igen berör vi på ett konkret sätt olika känslor som glädje, sorg, rädsla och kärlek.


Vi använder oss av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse.


Vi läser, spelar teater, leker rollekar och sjunger sånger vilket gör orden levande för barnen. 


Vi arbetar tematiskt för att tillgodose varje barns behov.


Barnen ges möjlighet till rollekar som stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmåga att samarbeta och lösa problem.


Barnen får även möjlighet att genom den gestaltande leken uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.


Barnen har tillgång till kök, dockor, vagnar, utklädningskläder och affärslek, allt för att främja barnens fantasi och inbjuda till lek. 


Barnen har tillgång till lego, klossar, bilar och tågbanor. Här finns även djur och bondgård. Barnen utvecklar genom dessa material förmågan att bygga, skapa och konstruera. 


Barnen har tillgång till ipad, spel, pussel, pennor, papper, pärlor, klippa och klistra samt lera.

Här stimuleras deras finmotorik, utveckling, kreativitet och koncentrationsförmåga.


Mellan 12:00-12:30 har hela huset vila till lugn och skön avslappningsmusik. Barnen har sin egen madrass, kudde och filt. Det är viktigt att barnen får sträcka ut, slappna av och vila varje dag.