KLAGOMÅLSHANTERING

Rutiner för klagomålshantering på Bridgers Akademi


Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

 

Vem framför jag mina klagomål till?

 

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på Bridgers Akademi. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra kvalitén på vår verksamhet.

​Om du inte lyckas lösa problemet genom dialog med personalen utan ditt missnöje kvarstår, vänd dig då till huvudmannen så att verksamheten får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd efter det, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett på Bridgers Akademis hemsida.

Den ifyllda blanketten skickas till huvudmannen på bridgersakademi@gmail.com eller med vanlig post.

Du kan välja att skriva ut en blankett och skicka in eller så fyller du i ett webformulär som skickas in direkt.
Vi behandlar inga klagomål som inkommer anonymt.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

 

Inom 5 arbetsdagar skall huvudmannen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 5 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till detta.

 

Vad händer med klagomålet?

 

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.
Huvudmannen på Bridgers Akademi är ytterst ansvarig.