FÖRÄLDRAR OCH VÅRDNADSHAVARE

Ni föräldrar är de viktigaste vuxna i barnens liv. 


Vi ser samverkan med er som en stor del i vårt arbete med barnen.

Samverkan sker genom den dagliga kontakten om hur dagen varit, samt genom kontinuerlig dialog kring barnets trivsel, utveckling och lärande. 


Vi bjuder även in till föräldrafika, utvecklingssamtal och föräldramöten. 


Vi kommer ha sommarfest och julshow varje år som barnen skapar programmet och innehållet i.

Alla nära och kära till barnen är välkomna vid dessa tillfällen då vi som avslutning bjuder på mat och dryck, så kom hungriga! 


Vi ser det som viktigt med en tillitsfull relation mellan verksamheten och er.


Genom en öppen dialog skapar vi tillsammans en trygg och positiv bild av verksamheten som vi förmedlar till barnen. 


Tveka aldrig att höra av er om ni har frågor eller funderingar kring något som rör ert barn eller verksamheten.